รับชม ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง (วันเสาร์) พบกับ รอบชิงสุดยอดแชมป์เยวชน (รอบเพลงถนัด)

รับชม ชิงช้าสวรรค์

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง (วันเสาร์)

พบกับ รอบชิงสุดยอดแชมป์เยวชน (รอบเพลงถนัด)

 

สุดยอดแชมป์เยาวชน ประถมคอนเทสต์ ปีที่ 1 ได้แก่ เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม

 

ชิงช้าสวรรค์
ดูรายการ ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง

รับชม ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 1/7

รับชม ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 2/7

รับชม ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 3/7

รับชม ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 4/7

รับชม ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 5/7

รับชม ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 6/7

รับชม ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 7/7

Leave a Reply